Aviso legal

Última actualización: 10 de xullo de 2021

1.- Titularidade

Este sitio é propiedade e está operado por Andreea Birsanu, titular do NIF: Y0216129N, con domicilio a efectos de notificacións en Apartado de correos, 63. 15810 – Arzúa (A Coruña) e podes porte en contacto comigo enviándome un correo electrónico a silvatiica[@]gmail.com ou chamando ao (+34) 697 29 62 46.

2.- Aceptación

Esta páxina web (en diante o Servizo) está dispoñible para calquera usuario, para o seu consumo propio, e suxeita aos seguintes termos e condicións: este Aviso Legal, a Política de Privacidade, a Política de  Cookies e os Termos e Condicións de Venda.

Cando usas o Servizo, aceptas este aviso legal e o resto dos nosos termos e condicións.

Con iso comprométeste a non usar este sitio para fins ilegais.

3.- Descrición do Servizo

Ao navegar a través da nosa páxina web ou Servizo atopas coas seguintes seccións:

 • Inicio/Portafolio: é a páxina principal da nosa web, nela poderás información sobre os meus produtos. O seu contido varía xa que a súa finalidade é mostrarche dunha maneira sinxela as principais características e novidades dos meus produtos.
  • Acuarela: produtos feitos con acuarela.
  • Collage: produtos feitos con collage.
  • Outros: resto de produtos.
 • Quen son: nesta páxina poderás atopar toda a información relacionada coa persoas que está detrás do servizo.
 • Proxectos: aquí podes atopar algúns proxectos nos que participo.
  • Dicionario ilustrado galego-romanés.
  • Mulleres que escriben en galego.
 • Encargos: a través dun formulario de contacto, pódesme escribir para encargar un produto personalizado..
 • Blog: de cando en vez publico artigos sobre materias que entendemos que son interesantes e que poden ofrecer información interesante.
 • Tenda: podes atopar os produtos á venda. Revisa os nosos Termos e Condicións para máis información.

4.- Ligazóns externas

Poida que desde o Servizo envíeseche a outros sitios web a través de ligazóns.

Con todo, SILVATIICA.COM non controla eses sitios ou o seu contido, que de feito están suxeitos aos seus propios termos e condicións. Por tanto, SILVATIICA.COM non é responsable da calidade, veracidade ou exactitude deses sitios.

5.- Idade

Declaras que es maior de idade e que dispós da capacidade legal necesaria para vincularte por este acordo e utilizar o Servizo de conformidade cos nosos termos e condicións, que comprendes e recoñeces na súa totalidade.

Declaras que toda a información proporcionada para acceder ao Servizo, antes e durante a súa utilización, é verdadeira, completa e precisa.

6.- Propiedade intelectual e industrial

O contido e a información do Servizo (entre outros datos, texto, son, imaxe ou código informático), así como a infraestrutura utilizada para proporcionar tal contido e información, é propiedade de SILVATIICA.COM ou dispón das autorizacións correspondentes para o seu uso.

Ademais, prohíbese a modificación, reprodución, duplicación, copia, distribución, venda, revenda e demais formas de explotación para fins comerciais ou equivalentes do Servizo.

Para calquera outro uso do contido do Servizo necesitas o noso consentimento previo por escrito.

7.- Contido de Usuario

Podes contribuír ao Servizo de diversas maneiras, tales como enviar correos electrónicos ou publicar comentarios nas publicacións do noso blog.

Podemos usar o teu Contido de distintas maneiras, tales como: mostralo no sitio web,  cambiarlle o formato, traducilo a outros idiomas, editalo para achegar claridade, corrixir erros gramaticais, crear obras derivadas a partir del, promocionalo ou distribuílo.

Por tanto, ao enviarnos Contido concedes a SILVATIICA.COM unha licenza de uso mundial, non exclusiva, gratuíta, ata a retirada do contido, transferible e  sublicenciable sobre ese Contido.

Iso significa que o contido segue sendo teu, pero SILVATIICA.COM, grazas a esa licenza de uso, pode: a) usar, reproducir, modificar, adaptar, traducir, distribuír e publicar o Contido, crear obras derivadas a partir del, mostralo e exhibilo en todo o mundo, por calquera medio coñecido e para calquera fin lexítimo; e  b) usar o nome que envíes en relación con ese Contido.

Nas áreas de opinión que SILVATIICA.COM proporcione, os termos e condicións do Servizo tamén serán aplicables. Ademais, serás o único responsable do uso que fagas delas e utilizaralas pola túa conta e risco. SILVATIICA.COM non editará nin controlará as mensaxes publicadas ou distribuídas no Servizo nin asumirá responsabilidade nin obrigación algunha polas devanditos mensaxes.

Con todo, SILVATIICA.COM resérvase o dereito de eliminar as mensaxes e o contido dos usuarios. Nesas áreas de debate non poderás publicar ningún contido que sexa falso, ilegal, enganoso, inxurioso,  difamatorio, obsceno, pornográfico,  intimidatorio ou contrario aos dereitos de terceiros.

Doutra banda, ao acceder ou usar o Servizo, poderías verche exposto a contido de terceiros ofensivo, obsceno, impreciso, censurable ou inadecuado. SILVATIICA.COM non subscribe devandito contido nin pode referendar a súa precisión. Por conseguinte, accedes e usas as áreas de opinión do Servizo pola túa conta e risco.

8.- Seguridade

Adoptamos as necesarias medidas de seguridade para que as comunicacións que se realicen a través do Servizo sexan seguras, empregando para iso o cifrado  SSL.

9.- Modificacións e nulidade

Poderemos actualizar os termos e condicións do Servizo no futuro.

Informarémosche sobre eses cambios colocando un aviso nun lugar prominente do noso sitio web e/ou por correo electrónico.

Se calquera cláusula incluída nestes termos e condicións fose declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, a mesma só afectará á devandita disposición ou á parte da mesma que resulte nula ou ineficaz. Subsistirán as restantes en todo o demais, téndose tal disposición, ou a parte da mesma que resultase afectada, por non posta.

10.- Lexislación e xurisdición

Este contrato réxese pola lexislación española.

Co fin de simplificar a resolución de reclamacións pola vía civil e reducir custos, non excluímos a posibilidade de someternos a unha Arbitraxe de Equidade da Corte de Arbitraxe das Cámaras de Comercio e Industria.

Neste sentido, e segundo a normativa aplicable, SILVATIICA.COM informa da existencia dunha plataforma europea de resolución de litixios en liña que facilita a resolución extraxudicial dos devanditos litixios para contratos celebrados igualmente en liña entre consumidores e prestadores de servizos da internet. Á devandita plataforma poderase acceder a través da seguinte páxina web: http://ec.europa.eu/odr

11.- Idioma dos termos e condicións

Os termos e condicións do Servizo preséntanse en castelán e en galego. No caso de que exista algunha discrepancia entre os textos das diversas versións prevalecerá o contido do disposto na versión en castelán destes termos e condicións.

12.- Atención ao cliente

Para calquera aclaración, incidencia ou reclamación, podes contactar connosco mediante:

 • E-mail: silvatiica[@]gmail.com
 • Dirección: Apartado de correos, 63. 15810 – Arzúa (A Coruña).