arte e natureza

Política de privacidade

Última actualización: 10 de xullo de 2021

En esencia

 • Responsable da web:  Andreea Birsanu.
 • Medios de captación de Datos: Mediante o uso da web, comentarios e consultas realizadas.
 • Lexitimación para o tratamento: consentimento do usuario e prestación do servizo.
 • Finalidade do tratamento: responder as consultas e comunicacións recibidas e para prestar o servizo.
 • Dereitos do usuario: Tes dereito a exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidade a non ser obxecto de decisións automatizadas. Para saber como pica aquí (inserir ligazón á sección de Dereitos).
 • Conservación dos datos: Os datos ser conservarán mentres o usuario non retire o seu consentimento e mentres así o esixa a lexislación aplicable.
 • Mail de contacto: silvatiica[@]gmail.com

1.- Responsable do tratamento

A responsable do tratamento e titular desta web é Andreea Birsanu, titular do NIF: Y0216129N, con domicilio a efectos de notificacións en Apartado de correos, 63. 15810 – Arzúa (A Coruña) e podes porte en contacto comigo enviándome un correo electrónico a silvatiica[@]gmail.com ou chamando ao (+34) 697 29 62 46.

A actividade profesional de Andreea Birsanu é crear e vender obras de arte con pintura.

O uso da web atribúe a condición de usuario, co que aceptas a seguinte política de privacidade, no caso de que non esteas de acordo con ela, non utilices este Servizo.

2.- Protección de datos

2.1.- Información recompilada

A información persoal recompilada chegaranos por tres vías: 1) a recompilada automaticamente 2) a que nos proporciones voluntariamente e 3) a proporcionada por terceiros.

Datos recollidos automaticamente

Esta información consistirá en:

 • A recompilada mediante cookies ou mecanismos similares almacenados no teu dispositivo, sempre co teu consentimento. Consulta a nosa Política de Cookies para máis información.
 • A IP desde a que se realiza a conexión, o tipo de dispositivo usado e as súas características, a versión do sistema operativo, o tipo de navegador, o idioma, a data, o país, a hora da solicitude, a URL de referencia ou a rede móbil empregada, entre outros.
 • Datos de uso do sitio e posibles erros detectados durante a súa utilización, como páxinas non atopadas ou visualizacións erróneas.

Datos proporcionados voluntariamente

Esta información consistirá en:

 • Se nos envías unha mensaxe a través das canles de contacto, proporcionarasnos o teu email, alias, nome, asunto ou mensaxe.
 • Se realizas comentarios no blog, proporcionarasnos o teu alias, nome, datos persoais que poida conter a mensaxe e correo electrónico.
 • Se contratas os nosos servizos ou produtos, proporcionarasnos a información fiscal necesaria para realizar a xestión administrativa e contable.

Os proporcionados por terceiros

Esta información consistirá en:

 • A proporcionada por redes sociais ou servizos similares.

3.- Dereitos

Informámosche que cubrir os formularios ten carácter voluntario. Agora ben, se non enches os campos obrigatorios (marcados cun asterisco) o uso do Servizo non será posible ou se verá limitado.

Os datos persoais que nos facilites quedan incorporados e serán tratados nos ficheiros titularidade de Andreea Birsanu, co fin de poder atender as túas peticións, prestar o servizo solicitado e manterche informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos.

Podes exercer en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, á portabilidade e o dereito de oposición mediante correo electrónico dirixido a silvatiica[@]gmail.com.

Deberás identificarte co teu nome e apelidos, ademais dunha copia do teu DNI ou IDE nacional.

Podes atopar os diferentes modelos para exercer tales dereitos:

Andreea Birsanu comprométese a respectar a confidencialidade dos datos recollidos no ficheiro, utilizalos de acordo coa finalidade do mesmo, dar cumprimento á súa obrigación de custodia e adoptar todas as medidas requiridas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado dos datos, de acordo á normativa aplicable.

Se consideras que os teus datos non están a ser tratados de maneira adecuada podes presentar unha reclamación ante a autoridade de control que en España é a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

4.- Uso dos Datos

Os datos que nos proporciones serán usados para:

 • Atender as túas peticións (sendo a base legal o noso interese lexítimo en responder as consultas dos nosos usuarios).
 • Administrar os comentarios do blog, se realizas un (sendo a base legal o teu consentimento)
 • Prestar o servizo, se finalmente é contratado (sendo a base legal o contrato).

A web do sitio conta cun cifrado  SSL que permite usuario o envío seguro dos seus datos persoais a través de formularios de contacto de tipo estándar.

Os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros do rexistro de actividade.

Nese sentido:

 • Chegaranos o teu IP, que será usada para comprobar a orixe da mensaxe con obxecto de ofrecerche recomendacións adecuadas (por exemplo presentar a información no idioma correcto) e para detectar posibles irregularidades (por exemplo posibles intentos de  ciberataque ao Servizo), así como datos relativos ao teu ISP.
 • Así mesmo, poderás facilitarnos os teus datos a través de teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados.
 • Respecto a os medios de comunicación usados:
 • O noso proveedor de servizos de correo electrónico é GMAIL / Dinahosting e a nosa web atópase aloxada en DINAHOSTING.

En ocasións, para desenvolver o servizo que nos contrates contamos con terceiros colaboradores a quen esixo que cumpran a nosa política de privacidade e que teñen que contar coa súa propia. En todo caso, informaráseche quen é e os seus datos de contacto para que no caso de que así o desexes exerzas os teus dereitos ante eles na medida en que sexa esixible.

5.- Redes sociais

Contamos con perfís nalgunhas das principais redes sociais da internet, sendo Andreea Birsanu responsable do tratamento en relación cos datos publicados nas mesmas.

Eses datos serán tratados segundo a rede social permita aos perfís corporativos. Por tanto, poderei informar, cando a lei non o prohiba, aos meus seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as súas actividades ou ofertas, así como prestar un servizo personalizado de atención ao cliente.

En ningún caso extraerei datos das redes sociais, a menos que se obtivese puntual e expresamente o consentimento do usuario para iso.

Cando debido á propia natureza das redes sociais, exercer os teus dereitos dependa da modificación do teu perfil, axudareite e aconsellareite na medida das miñas posibilidades.

6.- Conservación dos datos

 • Os datos desagregados serán conservados sen prazo de supresión.
 • Os datos dos clientes serán conservados en función do servizo contratado.
 • Os datos de usuarios subidos por Termos e Condicións a páxinas e perfís en redes sociais conservaranse desde que o usuario ofrece o seu consentimento ata que o retira.

7.- Responsabilidade

Ata onde a lei o permita, Andreea Birsanu non se fai responsable de: a) os erros ou omisións nos contidos;  b) a falta de dispoñibilidade da web ou;  c) a transmisión de programas maliciosos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

8.- Modificacións

Poderemos actualizar esta política de privacidade. As modificacións entrarán en vigor desde o momento da súa publicación.